Muskulär balans - vad handlar det om?

Lektion #1

I denna lektion går vi igenom:
  • Grunderna till muskulär balans
  • Olika typer av muskler
  • Orsaken till stelhet och värk
SPIREDO - Ditt liv i rörelse
karin@spiredo.se