Du vet väl att SPIREDO är medlem i Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin?

SFKM (Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin) är Sveriges näst största förbund. Alla medlemmar har kvalitetssäkrats så att du som kund ska känna dig trygg med de tjänster som erbjuds. Medlemsskapet säkerställer också att alla tränare/terapeuter har behandlingsskade- och ansvarsförsäkring. Du kan känna dig trygg när du anlitar SPIREDO.
Läs mer på www.sfkm.org