Identifiera och eliminera dina hållningsovanor

Lektion #2

I denna lektion går vi igenom:
  • Hållningsovanor


SPIREDO - Ditt liv i rörelse
karin@spiredo.se