Svenska Friskvårdsförbundet

Svenska Friskvårdsförbundet

SPIREDO är medlem i Svenska Friskvårdsförbundet (hette fram till nyligen SFKM). Det är ett av Sveriges största förbund för terapeuter, coacher och tränare. Alla medlemmar har kvalitetssäkrats så att du som kund ska känna dig trygg med de tjänster som erbjuds. Medlemsskapet säkerställer också att alla tränare/terapeuter har behandlingsskade- och ansvarsförsäkring. Läs mer på www.friskvardsforbundet.se.